Zapraszamy wszystkich studentów, pracowników naukowych i doktorantów do udziału w trzeciej edycji konkursu, na najlepszą pracę pisemną związaną z problematyką fałszerstw.