Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/tamprawo/ftp/tamprawo/plugins/content/fieldsattachment/fieldsattachment.php on line 140

Dla przybliżenia Czytelnikom światowych osiągnięć kryminalistyki Fundacja „Ubi societas, ibi ius" wraz z Prof. zw. dr hab. dr h.c. Brunonem Hołystem jako Redaktorem Naczelnym, podjęła inicjatywę publikacji nowego czasopisma pt. „Kryminalistyka na świecie".

Jest ono adresowane do osób zajmujących się zawodowo problematyka bezpieczeństwa publicznego, zarówno teoretyków, jak i praktyków – pracowników organów ścigania karnego i wymiaru sprawiedliwości, a także do studentów wyższych uczelni oraz słuchaczy szkół i ośrodków szkolenia Policji.

Pierwszy numer kwartalnika ukazał się pod koniec 2011 roku.