Drugi tom "Wielkiej Encyklopedii Prawa", poświęcony prawu kanonicznemu, zaprezentowano biskupom zebranym na 366. zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie.

Staraniem Fundacji "Ubi societas, ibi ius" ukazała się w 2014 roku encyklopedia prawa kanonicznego. Jest to drugi z dwudziestu siedmiu tomów "Wielkiej Encyklopedii Prawa". Pierwszy tom wspomnianego dzieła nosi tytuł „Prawa Świata Antycznego”. Inicjatorem całego przedsięwzięcia i redaktorem naczelnym publikacji jest prof. dr hab. Brunon Hołyst – specjalista z zakresu kryminalistyki, kryminologii, profilaktyki społecznej, suicydologii i wiktymologii. W 2005 roku był redaktorem drugiego wydania jednotomowej „Wielkiej Encyklopedii Prawa”. Wcześniej, w 1959 roku, na rynku polskim ukazała się „Mała Encyklopedia Prawa”.

Przeczytaj całość na www.ekai.pl