Miło nam poinformować, że KONKURS dla pracowników naukowych i doktorantów - II edycja oraz KONKURSU dla studentów - II edycja, na najlepszą pracę pisemną związaną z problematyką fałszerstw pt. „FAŁSZERSTWOM STOP”, zostały objęte patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.