Program skierowany jest do pracowników administracji publicznej, służb publicznych i przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości. Celem jest podniesienie wrażliwości i umiejętności związanej z oceną autentyczności dokumentów występujących w realizowanych procedurach służbowych.