Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/tamprawo/ftp/tamprawo/plugins/content/fieldsattachment/fieldsattachment.php on line 140

Zawiadamiamy z zadowoleniem, że Fundacja „Ubi societas, ibi ius” uzyskała dofinansowanie Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego na realizację projektu pt. Kampania edukacyjno-informacyjna „Ubi crimen, ibi victima”. Projektowi nadano numer PL/2020/PR/0106, a jego realizacja rozpoczęła się 1 lipca 2021 roku.

Celem projektu jest upowszechnianie w polskim społeczeństwie wiedzy na temat specyfiki różnego rodzaju przestępstw i zagrożeń, a przede wszystkim ochrony i praw ofiar przestępstw, poprzez organizację ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej i przeprowadzenie spotkań edukacyjnych.
W projekcie zostanie dokonana diagnoza obejmująca identyfikację grup potencjalnych ofiar przestępstw (w tym także grup specjalnego traktowania), a poprzez kampanię dojdzie do wzrostu świadomości w zakresie najczęściej popełnianych przestępstw oraz ukształtowanie właściwych postaw w społeczeństwie.

Zostaną zorganizowane zajęcia pokazowe, tj. wydarzenia promujące problematykę wspierania ofiar przestępstw, skierowane do ogółu społeczeństwa, poprzez ukierunkowanie działań na cztery grupy społeczne: dzieci (w tym małoletnich bez opieki), młodzież, dorosłych i studentów oraz seniorów. Zajęcia pokazowe będą stanowić spotkania edukacyjne, których tematem będzie także przeciwdziałanie wybranym przestępstwom na terenie całego kraju. W ich wyniku dojdzie do upowszechnienia wiedzy nt. wybranych przestępstw oraz dostępnego wsparcia dla ich ofiar wśród młodzieży szkolnej (młodszej i starszej), dorosłych i studentów, a także osób starszych – poprzez organizację spotkań informacyjnych.

Całkowity budżet projektu wynosi 1 738 582,80 zł, z czego dofinansowanie Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego 75% tej kwoty, tj. 1 303 937,10 zł.

Projekt powinien zakończyć się do 31 grudnia 2022 roku.