Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Autorka publikacji z zakresu prawa Unii Europejskiej, główne kierunki badań: konstytucyjne prawo Unii Europejskiej, teorie integracji.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa