Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Autorka publikacji z zakresu prawa międzynarodowego publicznego.