Doktor nauk prawnych, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Rzeszowie, adiunkt w Pracowni Finansów Publicznych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego, autor kilkudziesięciu opracowań z zakresu prawa podatkowego i finansowego.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa