Dr Piotr Piesiewicz – Wydział Prawa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS; adwokat - P.P.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa