Jest adiunktem w Katedrze Prawa Rzymskiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył studia prawnicze w 2004 roku, a w 2009 roku obronił rozprawę doktorską pt. Prawnokarne aspekty walk na arenie w antycznym Rzymie. Był uczestnikiem kilkunastu konferencji ogólnopolskich oraz międzynarodowych, opublikował też kilkanaście artykułów dotyczących analizy rozwiązań rzymskiego prawa karnego. Obecnie zajmuje się badaniem okoliczności wpływających na uniewinnienie lub złagodzenie wymiaru kary sprawcy przestępstwa w świetle źródeł prawnych oraz literatury filozoficznej i retorycznej.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa