Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Specjalizuje się w problematyce podatków i opłat lokalnych, ordynacji podatkowej oraz pomocy publicznej. Autor szeregu opracowań z tego zakresu, w tym komentarzy, artykułów naukowych, ekspertyz. Członek Zespołu Eksperckiego ds. Lokalnego Prawa Podatkowego, a także International Fiscal Association.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa