Jest sędzią Sądu Rejonowego od 2005 roku, orzekał w sprawach cywilnych i karnych. Od lutego 2007 roku oddelegowany do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Od marca 2014 roku jest Sekretarzem Generalnym Europejskiej Sieci Szkolenia Kadr Wymiaru Sprawiedliwości EJTN w Brukseli. Wykładał prawo Unii Europejskiej dla aplikantów sądowych. Jest autorem i współautorem artykułów, książek i komentarzy do prawa UE. Członek Europejskiego Forum Sędziów na Rzecz Ochrony Środowiska.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa