Kama Chlabicz – współpracująca z Katedrą Prawa Własności Intelektualnej Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku; studentka IV roku Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego -   K.Ch.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa