bsp; oraz Wydziału Prawa na Uniwersytecie François Rabelais w Tours, gdzie uzyskała dyplom Master II Professional - specjalność « Juriste européen ». Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską w Katedrze Europejskiego Prawa Gospodarczego WPiA UŁ.Główny obszar zainteresowań mgr Wróbel obejmuje ochronę produktów regionalnych i tradycyjnych, marketing wyrobów regionalnych, ekonomiczną analizę instrumentów ochrony produktów regionalnych, jak również wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich i nowe założenia Wspólnej Polityki Rolnej 2014-2020.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa