Jest doktorantką w Katedrze Prawa Europejskiego w Instytucie Prawa Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Przygotowuje rozprawę doktorską na temat alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich pod opieką naukową prof. UW dr hab. Roberta Grzeszczaka.