Doktorant w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Toruńskiego, absolwent Podyplomowych Studiów Prawa Podatkowego Unii Europejskiej organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Toruńskiego. Jego naukowe zainteresowania badawcze koncentrują się na prawie rynku finansowego  oraz globalnej sieci bezpieczeństwa finansowego.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa