Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego; autorka wielu publikacji z zakresu prawa finansowego, w tym zwłaszcza prawa bankowego i prawa rynku finansowego; jej zainteresowania naukowe obejmują zagadnienia bezpieczeństwa rynku finansowego, zarówno w wymiarze krajowym, europejskim jak i międzynarodowym.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa