Profesor UKSW - kierownik Katedry Ochrony Praw Człowieka i Międzynarodowego Prawa Humanitarnego, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa; członek Grupy Roboczej ONZ ds. najemników, Rada Praw Człowieka, Genewa;