Prof. UO dr hab. Ewa Ferenc-Szydełko – kierownik Zakładu Prawa Własności Intelektualnej i Dóbr Niematerialnych Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego - E.F.-Sz.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa