Prof. zw. dr hab. Jacek Sobczak - kierownik Katedry Prawa Ochrony Własności Intelektualnej i prodziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS; sędzia SN - J.S.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa