Prof. UMCS dr hab. Jerzy Szczotka - Katedra Prawa Gospodarczego i Handlowego Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie - J.Sz.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa