Doktor hab., prof. UMK, kierownik Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK; członek Kolegium Redakcyjnego Europejskiego Przeglądu Sądowego oraz Międzynarodowej Rady Naukowej czasopisma Journal of Law and Social Sciences of the Faculty of Law, J. J. Strossmayer University in Osijek; stypendystka Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w latach 2005–2006; stypendia naukowe w Holandii (Utrecht) i Wielkiej Brytanii (Hull i dwukrotnie Oxford); czynny udział w ponad 30 konferencjach, w tym międzynarodowych (m.in. w Brukseli, Budapeszcie, Brnie, Strasburgu, Birmingham, Bergen, Rzymie); autorka ponad 100 publikacji naukowych poświęconych problematyce prawa europejskiego; prowadzi wykłady m.in. z zakresu instytucji i prawa Unii Europejskiej, prawa gospodarczego UE oraz systemu ochrony prawnej w UE.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa