Profesor Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, specjalizuje się w opodatkowaniu nieruchomości i ordynacji podatkowej.
Autor szeregu publikacji z zakresu prawa podatkowego oraz ekspertyz i opinii prawnych sporządzanych na rzecz instytucji państwowych i samorządowych.
Przewodniczący zespołu eksperckiego ds. lokalnego prawa podatkowego.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa