Profesor nauk prawnych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Prawa i Administracji UW, wice-dyrektor Instytutu Prawa Międzynarodowego, Kierownik Katedry Prawa Europejskiego, członek Rady Naukowej Uniwersyteckiego Centrum Badań nad Środowiskiem Przyrodniczym, członek International Law Association, członek Rady Programowej Fundacji ClientEarth Poland, przewodnicząca Rady Programowej Fundacji Państwo Obywatelskie, członek Komisji ds. Migrantów przy Rzeczniku Praw Obywatelskich. Autorka wielu prac z dziedziny prawa międzynarodowego i prawa europejskiego, w tym prawa środowiska, m.in. monografii pt. Prawo Środowiska Unii Europejskiej. Zagadnienia systemowe oraz Międzynarodowe prawo środowiska. Wybrane zagadnienia systemowe, jak też wyboru dokumentów oraz wielu artykułów i ekspertyz z tych dziedzin.