Historyk prawa w starożytności. Zatrudniona na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W swoich pracach badawczych zajmuje się papirologią prawniczą, prawami greckimi i prawem rzymskim.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa