Doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny w Katedrze Teorii i Filozofii Państwa i Prawa Uniwersytetu Gdańskiego. W swojej pracy badawczej podejmuje problematykę etycznych i prawnych aspektów rozwoju biomedycyny, a także szeroko rozumianej filozofii prawa, w tym logiki prawniczej. Za osiągnięcia naukowe na polu bioetyki otrzymał w 2005 roku Nagrodę Miasta Gdańska „Młody Heweliusz”, zaś w latach 2003 – 2005 był stypendystą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu bioetyki i filozofii prawa, w tym monografii „Ludzka biogeneza w standardach bioetycznych Rady Europy” (Warszawa 2012) oraz „Nienarodzony na ławie oskarżonych” (Toruń 2007). Członek i ekspert wielu komisji i zespołów m.in. Zespołu do Spraw Molekularnych Badań Genetycznych i Biobankowania przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego (lata 2011 – 2012) oraz Zespołu do Spraw Zasad Prowadzenia Badań Naukowych w Biomedycynie przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego (od 2013). Od 2012 roku pełni funkcję Prodziekana ds. Studenckich i Nauki na macierzystym Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.