Profesor w Katedrze Prawa Europejskiego Instytutu Prawa Międzynarodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2002-2008 pracował w Katedrze Nauk Prawnych Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta we Wrocławiu, wykładał prawo międzynarodowe i europejskie na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w instytucjonalnym i materialnym prawie europejskim, prawie międzynarodowym oraz konstytucyjnym, szczególnie zaś: legitymizacja i demokracja w UE, rola parlamentów narodowych w UE, władza wykonawcza w systemie UE, problem skutków prawnych II wojny światowej, stosunki Polsko-niemieckie. Jest autorem ponad 80 artykułów nauk., książek monograf, części podręczników akademickich i komentarzy z zakresu prawa europejskiego.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa