Prof. dr hab., prof. zw. Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w  Poznaniu. Dorobek naukowy obejmuje ponad 170 pozycji.  Redaktor i współautor wielu prac zbiorowych, autor  około 70  studiów i artykułów, współautor podręcznika „Prawo rolne" (red. A. Stelmachowski, Warszawa 2003 i kolejne wydania oraz „Prawo rolne" ( red. P. Czechowski), Warszawa 2010 i kolejne wydania).  Publikuje także za  granicą (we Włoszech, w Niemczech i we Francji. Głównym przedmiotem badań naukowych są problemy teorii prawa rolnego, w tym problemy rozwoju tej gałęzi prawa (podstawowa praca w tym zakresie: „Problemy ogólne prawa rolnego. Przemiany podstaw legislacyjnych i koncepcji doktrynalnych", Wyd. Naukowe UAM, Poznań 2008). Zajmuje się  również problematyką stosowania prawa w praktyce (zwłaszcza notarialnej), prawem żywnościowym  oraz zagadnieniami administracji rolnictwa. Twórca i redaktor naczelny czasopisma „Przegląd Prawa Rolnego", wydawanego przez UAM (czasopismo punktowane).   Organizator i współorganizator licznych konferencji polsko-włoskich oraz polsko-niemieckich. Jest członkiem Komitetu Naukowego włoskiego czasopisma Agricoltura  Istituzioni Mercati oraz europejskiego czasopisma CEDR Journal of Rural Law, członkiem-założycielem Polskiego Stowarzyszenia Prawników Agrarystów (od 2003 r. członkiem Zarządu, a od maja 2014 r. – przewodniczącym) oraz członkiem Unione Mondiale degli Agraristi Universitari.  W przeszłości prodziekan, a obecnie dziekan Wydziału Prawa i Administracji UAM.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa