Doktor nauk prawnych, radca prawny, adiunkt na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej główny specjalista w Wydziale Prawa Europejskiego Biura Orzecznictwa w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, wykładowca w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Absolwentka Prawa i Europeistyki na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorka kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa europejskiego (ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska i bezpieczeństwa żywności), ochrony praw człowieka oraz prawa administracyjnego -materialnego i procesowego.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa