Doktor nauk prawnych (UMCS w Lublinie), radca prawny, adiunkt w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej im. J. Zamoyskiego w Zamościu. W ramach pracy naukowej koncentruje się na problematyce prawnej ochrony zabytków, prawa budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz prawa ochrony środowiska, natomiast w zakresie praktyki zawodowej zajmuje się w szczególności prawem gospodarczym, cywilnym, administracyjnym i prawem nieruchomości. Autorka licznych publikacji, głównie z zakresu prawa ochrony zabytków.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa