C.P., dr hab., prof. UKSW, kierownik Zakładu Teorii Prawa Kanonicznego w Katedrze Teorii i Norm Ogólnych Prawa Kanonicznego UKSW w Warszawie, sędzia Trybunału Archidiecezji Łódzkiej, redaktor naczelny rocznika Annuarium Iuris Canonici.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa