Doktor nauk prawnych, DEA w dziedzinie prawa europejskiego Université Toulouse I (Francja), adiunkt w Katedrze Prawa Morskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, radca prawny. Stypendystka rządu francuskiego na Uniwersytecie w Tuluzie. Jest członkiem Komisji Prawa Morskiego PAN, członkiem Stowarzyszenia Prawa Morskiego oraz Stowarzyszenia Prawa Konkurencji.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa