LL.M.- adiunkt w Katedrze Prawa Handlowego i Międzynarodowego Prawa Prywatnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego (1995-2000); absolwent Szkoły Prawa Niemieckiego w Uniwersytecie Gdańskim (1998/1999); absolwent podyplomowych studiów magisterskich z zakresu prawa niemieckiego na Wydziale Nauk Prawnych Uniwersytetu w Kolonii zakończonych uzyskaniem tytułu magistra praw (LL.M - legum legum magister) (2000-2002). Stypendysta Fundacji im. Alexandra von Humboldta – pobyt badawczy w ramach stypendium doktorskiego w Instytucie Międzynarodowego i Obcego Prawa Prywatnego Wydziału Nauk Prawnych Uniwersytetu w Kolonii (2009-2011). Specjalizuje się w prawie handlowym, w szczególności w prawie spółek i prawie umów gospodarczych, oraz w prawie prywatnym międzynarodowym. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu prawa spółek, prawa własności intelektualnej i prawa cywilnego oraz szkoleniach dla sędziów i aplikantów zawodów prawniczych z zakresu prawa umów gospodarczych oraz prawa prywatnego międzynarodowego. Autor wielu publikacji zarówno krajowych, jak i zagranicznych z zakresu prawa handlowego i prawa prywatnego międzynarodowego. Współautor „Systemu Prawa Prywatnego Tom 20A Prawo prywatne międzynarodowe”. Tłumacz przysięgły języka niemieckiego i tłumacz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Autor szeregu publikowanych tłumaczeń tekstów prawniczych oraz prawnych.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa