Doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, specjalizująca się w problematyce prawa ochrony przyrody, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz ustrojowego prawa administracyjnego. Autorka licznych publikacji z tego zakresu.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa