Prawnik i socjolog, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Europejskiej Akademii Teorii Prawa w Brukseli. Profesor w Instytucie Nauk Prawnych PAN w Warszawie (Zakład Prawa Międzynarodowego Publicznego) i wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego (Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji). Wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia w pracy naukowej (m.in. przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej, Fundację Prawa Europejskiego, Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego). Członek Rady Narodowego Centrum Nauki. Od lipca 2014 r. sędzia ad hoc w Europejskim Trybunale Praw Człowieka w Strasburgu (kadencja 2014-2016).

Autor ośmiu książek i niemal dwustu innych publikacji naukowych. Publikował również wielokrotnie w „Rzeczpospolitej”, Dzienniku Gazecie Prawnej”, „Gazecie Wyborczej”, „Dzienniku Polskim”.

Specjalizuje się w prawie praw człowieka, zwłaszcza w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Pozostałe obszary zainteresowań badawczych to prawo międzynarodowe publiczne, prawo porównawcze (m.in. analiza kultur prawnych), teoria prawa.

Ekspert Rady Europy w zakresie swobody wypowiedzi oraz wolności mediów. Współpracownik oraz ekspert prawny wielu krajowych i międzynarodowych organizacji pozarządowych zajmujących się ochroną praw człowieka, m.in. Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Article XIX, Amnesty International, Justice Initiative, Open Society Institute, Europejskiej Fundacji Praw Człowieka.

Redaktor naczelny „Kwartalnika o Prawach Człowieka” i „Rocznika Praw Człowieka”. Członek kolegium redakcyjnego „Europejskiego Przeglądu Sądowego” i stały recenzent kilku periodyków naukowych.

Pełnomocnik prawny w postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu; reprezentował m.in. rodziny ofiar zbrodni katyńskiej.

W rankingu przygotowanym przez "Dziennik Gazetę Prawną" w lutym 2015 r. znalazł się wśród pięćdziesięciu „najbardziej wpływowych prawników w Polsce”.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa