Dr hab. nauk prawnych, profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Asystent i adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk (1975-1990); Radca, a następnie Radca-Minister Pełnomocny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Federalnej Niemiec (1990-1995); wicedyrektor Centrum Stosunków Międzynarodowych w Warszawie (1995-1998). W latach 1998-2002 dyrektor Departamentu, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a następnie Ambasador w Republice Federalnej Niemiec.

W latach 2003-2008 profesor Szkoły Głównej Handlowej oraz Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera. Autor licznych publikacji z dziedziny prawa międzynarodowego i stosunków międzynarodowych, w tym stosunków polsko-niemieckich.

Stypendysta Alexander von Humboldt Stiftung, Fritz Thyssen Stiftung oraz Ecole des hautes études en sciences sociales.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa