Doktor nauk prawnych (2010), adiunkt w Katedrze Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji UMK. Absolwentka prawa (MA) i filologii angielskiej (BA) na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu. Stażystka w Grupie I doradców prawnych w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej w Brukseli (2006-2007). Laureatka pierwszej nagrody w konkursie kwartalnika "Prawo i Medycyna" na najlepszy esej poświęcony tematyce prawa medycznego w 2009 r. Laureatka pierwszej nagrody w XLVI Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepsze prace habilitacyjne i doktorskie ogłoszonym w 2010 r. za rozprawę doktorską „Prawne i bioetyczne aspekty testów genetycznych” opublikowanej nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer. Członek European Association of Health Law oraz International Law Association - Grupa Polska.

Stypendystka Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (Stypendium START 2014).

Autorka książek i artykułów z zakresu prawa międzynarodowego praw człowieka, międzynarodowego prawa biomedycznego i medycznego prawa porównawczego.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa