dr hab. Michał Kowalski – pracuje w Zakładzie Prawa Międzynarodowego Publicznego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; członek orzekający Rady do Spraw Uchodźców III (lata 2009-2014) i IV kadencji (lata 2014-2019); od 2014 r. członek Doradczego Komitetu Prawnego przy MSZ RP; członek Komitetu Nauk Prawnych PAN; członek zarządu Grupy Polskiej Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (ILA); stypendysta, m.in., the Tokyo Foundation, oraz Alexander von Humboldt Stiftung; opublikował, m.in., monografię pod tytułem „Prawo do samoobrony jako środek zwalczania terroryzmu międzynarodowego” (Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013), która została nagrodzona przez Fundację im. prof. Manfreda Lachsa jako najlepsza publikacja książkowa opublikowana przez polskiego autora z dziedziny prawa międzynarodowego publicznego w latach 2013-2014.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa