Pracownik naukowy Wydziału Prawa i Administracji UMK w Toruniu, adiunkt w Katedrze Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego. Zainteresowania naukowe skupiają się wokół prawa cywilnego i medycznego, w tym w szczególności praw pacjenta. Autor monografii pt. „Prawa pacjenta w prawie polskim na tle porównawczym” oraz wielu opracowań naukowych z szeroko pojętego prawa medycznego

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa