Profesor nauk społecznych, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, specjalność: stosunki międzynarodowe. Zatrudniony w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 1984-1987 i 2002-2008 zastępca dyrektora Instytutu, w latach 1993-1999 i 2008-2012 – prodziekan Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych. W okresie 1999-2014 redaktor naczelny czasopisma „Stosunki Międzynarodowe-International Relations”. Zajmuje się polityką zagraniczną Rosji, polityką wschodnią Polski, a także problemami tożsamości i procesami negocjacyjnymi w stosunkach międzynarodowych. Autor książek: Tożsamość międzynarodowa Federacji Rosyjskiej (2006); Polityka w stosunkach międzynarodowych (2010); Negocjacje w stosunkach międzynarodowych (2013). Redaktor i współredaktor naukowy prac zbiorowych: Polska w stosunkach międzynarodowych (2007); Polityka zagraniczna Rosji (2008); Rosja w okresie prezydentury Władimira Putina (2008); Stosunki Rosji z Unią Europejską. Otnoszenija Rossiji z Jewrosojuzom (2009); Rosja: refleksje o transformacji (2010); Polityka zagraniczna Polski po wstąpieniu do NATO i do Unii Europejskiej. Problemy tożsamości i adaptacji (2010); Wizerunki międzynarodowe Rosji (2011); Poland’s Foreign Policy in the 21st Century (2011); Geopolityka w stosunkach polsko-rosyjskich (2012); Rosja w procesach globalizacji (2013); Bariery modernizacji Rosji (2014); Teorie i podejścia badawcze w nauce o stosunkach międzynarodowych (2015); Rossijsko-polskije otnoszenija w zerkalie geopoliticzeskich koncepcij (2015); Rosja: rozważania imperiologiczne (2015).

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa