Tomasz Bekrycht – doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Łódzkiego. Pracownik Katedry Teorii i Filozofii Prawa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Autor prac z zakresu metodologii nauk prawnych, ontologii i epistemologii prawa oraz semiotyki i pragmatyki logicznej. Szczególnym obszarem jego zainteresowań i aktywności intelektualnej jest fenomenologia prawa. Jest laureatem nagrody w IV Konkursie im. Prof. Zygmunta Ziembińskiego za najlepsze rozprawy doktorskie i habilitacyjne (z pracę Ontologia prawa w fenomenologii Adolfa Reinacha).

Jest Redaktorem Serii Wydawniczej Jurysprudencja Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Łódzkiego, Vice-Redaktorem czasopisma Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Łódzkiego oraz Redaktorem tematycznym (prawo) czasopisma Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna Wydawnictwa Naukowego Instytutu Filozofii UAM w Poznaniu.

Jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej – Sekcja Polska IVR oraz opiekunem naukowym Studenckiego Koła Teorii, Filozofii i Socjologii Prawa działającego przy Katedrze Teorii i Filozofii Prawa Wydziału Prawa i Administracji UŁ.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa