Marek Czernis - radca prawny przy OIRP w Szczecinie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Przed założeniem w 1995 r. Kancelarii odbył staż w kancelariach: Haight, Gardner Poor & Havens (Nowy Jork) oraz Middleton Potts (Londyn). Członek Komisji Prawa Morskiego Polskiej Akademii Nauk przy oddziale PAN w Gdańsku oraz Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego. Wiceprezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego.

Autor licznych publikacji z zakresu prawa morskiego. Uczestniczył w pracach prowadzonych m.in. przez: Unię Europejską, International Maritime Organization (IMO), United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) oraz The Baltic and International Maritime Council (BIMCO). Arbiter Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej w Gdyni. Specjalizuje się w prawie morskim a także gospodarczym.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa