kmdr dr hab. Dariusz R. Bugajski, prof. AMW - absolwent Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni (AMW) oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Ukończył studia podyplomowe dowódczo-sztabowe w Instytucie Dowódczo-Sztabowym AMW. W tym samym Instytucie w 2001 roku obronił rozprawę doktorską w zakresie nauk wojskowych w dziedzinie sztuka wojenna w specjalności bezpieczeństwo morskie państwa. W 2012 roku obronił rozprawę habilitacyjną w zakresie nauk prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.

W latach 1994-1997 był dowódcą okrętu w 16 Dywizjonie Kutrów Zwalczania Okrętów Podwodnych w Kołobrzegu. Następnie pełnił różne funkcje począwszy od asystenta w Instytucie Dowódczo-Sztabowym AMW przez prodziekana ds. kształcenia i studenckich Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich AMW w kadencji 2012-2016 po prorektora ds. kształcenia AMW w kadencji 2016-2020.

Naukowo zajmuje się prawem międzynarodowym publicznym, w tym szczególnie międzynarodowym prawem morza, międzynarodowym prawem humanitarnym konfliktów zbrojnych, sporami międzynarodowymi i bezpieczeństwem międzynarodowym, użyciem siły w stosunkach międzynarodowych, a także stosunkami polsko-rosyjskimi. Zajmuje się także upowszechnianiem wiedzy na temat międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych. W tej dziedzinie, poza publikacjami oraz wykładami, jest autorem konferencji naukowej organizowanej przez Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich AMW oraz Wydział Prawa i Administracji UG od 2008 roku pt. Międzynarodowe Prawo Humanitarne. Od 2014 roku pełni funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Prawa Morskiego Polskiej Akademii Nauk.

Wyróżniony został m.in.: II. nagrodą za pracę teoretyczną w konkursie ekologicznym Ministra Środowiska i Ministra Obrony Narodowej (dwukrotnie w 1998 i 2001 roku), nagrodą Ministra Obrony Narodowej za osiągnięcia naukowe w 2013 r., odznaczeniem Złoty Medal „Za zasługi dla obronności kraju” w 2014 r., Medal Komisji Edukacji Narodowej i Morski Krzyż Zasługi w 2015 r.

Pozanaukowo interesuje się geografią powszechną, historią, szczególnie historią Polski i ziem wschodnich dawnej Rzeczpospolitej oraz historią ustroju państwa i wojskowości, a także polityką. Do jego najważniejszych publikacji należą:

D.R. Bugajski, Prawa żeglugowe okrętu w świetle prawa międzynarodowego, Warszawa 2009, ss. 380.

D.R. Bugajski, Międzynarodowe organizacje morskie, Gdynia 2009, ss. 208.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa