Dr Elżbieta Mikos-Skuza jest pracownikiem Instytutu Prawa Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego i profesorem wizytującym w Kolegium Europejskim w Natolinie. Zajmuje się prawem międzynarodowym publicznym, międzynarodowym prawem humanitarnym i pokojowym załatwianiem sporów międzynarodowych. Jest dyrektorem NOHA (Network on Humanitarian Action - konsorcjum uniwersytetów europejskich prowadzących programy z zakresu pomocy humanitarnej) na Uniwersytecie Warszawskim, kierownikiem studiów magisterskich na kierunku „Humanitarian Action” i Studiów Podyplomowych Pomocy Humanitarnej na UW. Od ponad 30 lat jest działaczem Polskiego Czerwonego Krzyża, wiceprezesem PCK w latach 2004 – 2012. Jest również członkiem instytucji międzynarodowych, takich jak Międzynarodowa Komisja Humanitarna ds. Ustalania Faktów z siedzibą w Szwajcarii, Międzynarodowy Instytut Prawa Humanitarnego z siedzibą we Włoszech i Rada Doradcza Europejskiego Instytutu Pokoju z siedzibą w Belgii. Wykłada na kilku uniwersytetach europejskich i jest autorką publikacji w języku polskim i angielskim nt. prawa międzynarodowego publicznego i prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa