Marcin Menkes - adiunkt w Zakładzie Prawa Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Doktor nauk prawnych (WPiA UJ) i absolwent studiów doktoranckich z ekonomii (SGH). Współzałożyciel i redaktor prowadzący Przeglądu Prawa Międzynarodowego. Autor m.in. monografii Governance gospodarczy - studium prawnomiędzynarodowe (2016) oraz Sankcje gospodarcze - analiza prawnomiędzynarodowa, (2011), komentarza Immunitety jurysdykcyjny i egzekucyjny państwa. Komentarz do Konwencji Narodów Zjednoczonych o immunitecie jurysdykcyjnym państw i ich mienia oraz Europejskiej konwencji o immunitecie państwa (2013) i przeszło 70 publikacji naukowych w czołowych czasopismach prawniczych i ekonomicznej analizy prawa. Członek krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń naukowych, recenzent periodyków prawniczych.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa