Krzysztof Drzewicki jest doktorem habilitowanym i profesorem Uniwersytetu Gdańskiego w Katedrze Prawa Międzynarodowego. W latach 1994- 2003 pełnił, z nominacji Ministra Spraw Zagranicznych, funkcję Pełnomocnika Rządu RP przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. W tym charakterze został też oddelegowany jako radca minister pełnomocny do Stałego Przedstawicielstwa Polski przy Radzie Europy w Strasburgu (1999-2003), gdzie nadal reprezentował RP przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. W okresie 2003-2010 został w drodze konkursowej mianowany starszym doradcą prawnym Wysokiego Komisarza OBWE ds. Mniejszości Narodowych w Hadze. Jego publikacje dotyczą w większości problematyki międzynarodowej ochrony praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa