Dr hab. Kamil Antonów- profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Opolskiego, kierownik Zakładu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego na Wydziale Prawa i Administracji tej Uczelni, członek Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego. Autor wielu publikacji z zakresu prawa zabezpieczenia społecznego poświęconych w szczególności teoretycznym zagadnieniom wyodrębnienia tej dyscypliny prawniczej, nowemu systemowi emerytalnemu oraz postępowaniom w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych. Redaktor i współautor komentarzy: Emerytury i renty z FUS. Emerytury pomostowe. Okresowe emerytury kapitałowe, Warszawa 2014 oraz Kodeks postępowania cywilnego. Postępowanie odrębne w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2014 oraz współautor podręcznika Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, K.W. Baran (red.), wyd. 2, Warszawa 2017.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa