Dr Ariel Przybyłowicz – adiunkt w Zakładzie Prawa Pracy na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego; radca prawny przy OIRP we Wrocławiu; członek Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Ubezpieczenia Społecznego PSUS, pełniący funkcję sekretarza; wykładowca w Szkole Prawa Polskiego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie. Dwukrotny stypendysta Towarzystwa im. Maxa Plancka, w ramach przyznanych stypendiów prowadził badania naukowe dot. niemieckiego ubezpieczenia pielęgnacyjnego w Instytucie

Maxa Plancka ds. prawa socjalnego i polityki społecznej w Monachium. Stopień naukowy doktora nauk prawnych uzyskał na podstawie rozprawy pt. „Ubezpieczenie pielęgnacyjne w Republice Federalnej Niemiec”. Naukowo zajmuje się zagadnieniami prawa socjalnego oraz prawa pracy.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa