Zbigniew Pulka - zatrudniony w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytet Wrocławski na stanowisku profesora zwyczajnego.

Zainteresowania: epistemologia prawa i metodologia prawoznawstwa.

Główne publikacje: Pojęcie władzy państwowej w prawoznawstwie PRL, Prawo CXC, Wrocław 1993; Legitymizacja państwa w prawoznawstwie, Prawo CCLII, Wrocław 1996; Struktura poznania filozoficznego w prawoznawstwie, Prawo CCXCIII, Wrocław 2004; Podstawy prawa- Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa ,Poznań 2012; Legal Theory and Philosophy of Law; Towards Contemporary Challenges, red. A.Bator, Z. Pulka, Warszawa 2013; Systemowość prawa, tom CIV , Przegląd Prawa i Administracji, red. Zbigniew Pulka, Wrocław 2016.

Powiązane tomy Wielkiej Encyklopedii Prawa